Aansprakelijkheidsverzekering

Als u bijvoorbeeld een auto of een caravan bezit bent u verplicht u tegen de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. Dit betekent dat u verzekerd bent voor de schade die u door middel van bijvoorbeeld een auto-ongeluk toebrengt aan een ander. Het zou anders in veel gevallen onmogelijk worden de schade te betalen waardoor uiteindelijk de slachtoffers tweemaal de dupe zijn.

Voor wie?

Een aansprakelijkheidsverzekering kunt u ook afsluiten zonder eigenaar te zijn van bijvoorbeeld een voertuig waarbij het verplicht is er een te hebben. Iedereen kan besluiten een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om te zorgen dat u verzekerd bent wanneer u per ongeluk iets laat vallen of op een andere manier kapot maakt terwijl u bij uw buurvrouw of een familielid bent. Het is belangrijk dat de gemaakte schade niet met opzet gemaakt is, in dat geval keert de verzekering namelijk niet uit.

Wat dekt het?

Allereerst dekt de verzekering de materiële schade die u zonder opzet aan anderen toebrengt. Voor gemiddeld zo’n 40 euro per jaar bent u al verzekerd en wordt de schade tot een bedrag tot maximaal 2,5 miljoen gedekt. Afhankelijk van de verzekeraar kunt u wel een eigen risico hebben. Het hangt daarnaast van de verzekeraar af wie er verzekert zijn; het kan u alleen zijn, maar ook het hele gezin inclusief de huisdieren. Let hier dus goed op bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering.

Naast de materiële schade dekt een aansprakelijkheidsverzekering ook letselschade. Dit is in principe de schade die u toe kunt brengen aan personen. Het is een vorm van schade die vaak erg hoog uit kan pakken in vergelijking tot de materiële schade (zaakschade). Bij letselschade vergoedt de verzekering alle kosten die het slachtoffer maakt als gevolg van de gezondheidsklachten, het letsel of andere schade die voortkomt uit de door u in eerste instantie veroorzaakte schade.

Uitzonderingen

Uiteraard zijn er ook zaken die niet worden gedekt en dus niet binnen de aansprakelijkheidsverzekering vallen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld denken aan bezittingen van uw familieleden die binnen dezelfde polis vallen. Het kan gebeuren dat u, natuurlijk zonder opzet, schade toebrengt aan bijvoorbeeld uw kind door persoonlijke eigendommen te laten vallen of anderszins kapot te maken. In dat geval is het niet mogelijk de aansprakelijkheidsverzekering te gebruiken als u met het hele gezin verzekerd bent. Alleen wanneer het eigendom is van iemand die niet binnen dezelfde polis valt kunt u deze verzekering gebruik maken. Hou daar dus ook rekening mee wanneer u beslist wie u allemaal mee wilt verzekeren.

Wanneer u een vriendendienst bewijst aan een van uw vrienden kan dit ook wel eens vervelend aflopen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u een van uw vrienden helpt met verhuizen en dat u wat laat vallen. Wanneer u op die manier bijvoorbeeld een meubelstuk schade toebrengt kan dit niet zomaar op de aansprakelijkheidsverzekering worden verhaald. Voor de wet heeft die vriend u namelijk ‘in dienst genomen’ als onbetaalde kracht. Wel hebben de meeste verzekeraars inmiddels een ‘vriendendienstclausule’ ingebouwd waardoor u in ieder geval enkele duizenden euro’s vergoed kunt krijgen. Maar let ook hier goed op bij het afsluiten van de aansprakelijkheidsverzekering. Kijk voor meer informatie op https://www.waverzekering.com/